ENNİQULAX

(Cəbrayıl)
enliyarpaqlı yeməli yabanı bitki adı. – Enniqulaxdan yaxşı dovğa bişirməx’ olar
ENNƏNMƏK
ENNİYARPAX