EVEN

even1

n 1. cüt ədəd; ~ or odd tək və ya cüt; 2. tam ədəd

even2

adj 1. düz, hamar; to make ~ hamarlamaq, düzləşdirmək (üzü, səthi); 2. sakit, müntəzəm, bərabər; ~ breathing sakit nəfəs alma; ~ development bərabər inkişaf; ~ running sakit / aramla işləmə (maşın haq.), ~ temperature müntəzəm temperatur; 3. bir, bir cür, eyni, oxşar; to divide into ~ shares bərabər hissələrə bölmək; 4. bir səviyyədə; ~ with the pavement səki ilə bir səviyyədə; 5. müvazinətli; təmkinli, sakit, ağır; ~ temper sakit / ağır xasiyyət; 6. ədalətli, haqlı, təmiz, doğru, vicdanlı; ~ bargain vicdanlı sövdələşmə

even3

v 1. düzəltmək, hamarlamaq, düz / hamar etmək; to ~ with the soil 1) yerlə bərabərləşdirmək; 2) məc. yerlə yeksan / darmadağın etmək; 2. bərabərləşdirmək

even4

adv 1. hətta; ~ if hətta, əgər; Even if I knew Hətta mən bilsəydim; ~ now hətta indi; 2. məhz, lap, tam; Even as he spoke, it began to rain Məhz o danışan vaxt yağış yağmağa başladı; This is even so Bu məhz belədir

EVE-WINK
EVENING

Digər lüğətlərdə