FÜZUN

sif. klas. Artıq, çox.
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var; Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var. Füzuli.

□ Füzun olmaq – artmaq, çoxalmaq.
Füzun olduqca eşqim gərm olur əşkim gözüm içrə. Füzuli.
Qəmü möhnət füzun oldu; Səbəb boynu yoğun oldu! M.Ə.Sabir.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FÜZUN füzun bax çox
FÜZULLUQ
G

Digər lüğətlərdə