FINDIQLI

sif. Tərkibində fındıq olan. Fındıqlı konfet. Fındıqlı halva.
FINDIQÇA
FINDIQLIQ

Digər lüğətlərdə