FINDIQLIQ

is. Çoxlu fındıq ağacı bitmiş və ya əkilmiş yer. Fındıqlığı sulamaq.
– Başqa bir tərəfdə, dik yalın o üzündə … fındıqlıq meşəsi başlanırdı. S.Rəhimov.

FINDIQLI
FINDIQSINDIRAN

Digər lüğətlərdə