FIRÇILDAMA

Fırçıldamaq”dan f.is.
FIRÇA
FIRÇILDAMAQ

Digər lüğətlərdə