FAKSİ́MİLE

[ lat. ]
1. Əlyazması, sənəd, imza və s.-nin fotomexaniki reproduksiya yolu ilə çıxarılmış dəqiq surəti. Faksimile şəklində çap olunmuş əsər. Əlyazmasının faksimilesi.
2. Birinin əli ilə çəkilmiş imzasını təkrarlamaq üçün klişe-möhür.
Süleyman xəlvətcə … faksimileni yerə salır. M.İbrahimov.

FAKS
FAKT

Digər lüğətlərdə