GÜLMIX

(Ağdam)
mıx. – Gülmıx balajasına de:illər
GÜLMƏRƏNDƏ
GÜLMUX

Digər lüğətlərdə