GÜNDÜZ

GÜNDÜZ Yaşar ..gündüz bələdlədiyi yerə yönəldi (M.Rzaquluzadə); RUZ (kl.əd.).

GÜNDOĞAN
GÜNEY

Digər lüğətlərdə