GÜNEY

1. GÜNEY (gün düşən yer) Qayaları baş-başadır; Güneyləri tamaşadır... (S.Vurğun); GÜNƏVƏR Kəndin qarıları günəvər yerlərə çıxır, özlərini divarlara söykəyir, günə verir, qızınırdılar (S.Rəhimov).

2. güney bax cənub

GÜNDÜZ
GÜNƏŞ

Digər lüğətlərdə