GARUŞ

(Quba)
yastıdaban qadın ayaqqabısı. – Hindi garuş giymiyəduğ, ulmiyədü
GARRAFLAMAX
GAV