GAVAHIN

is. Kotanın, xışın torpaq layını altdan kəsən kəsici hissəsi.
Alı kişi enib, şumdan gavahını çıxarıb xışın qulaqlı kötüyünə çaldı. S.Rəhimov.
[Nəcəfalı:] Saxlayın, a bala, kotan ilişdi, gavahını qıracaqsınız. B.Bayramov.

Etimologiya

  • GAVAHIN Farscadır, xışın torpağa girən əyri hissəsinə deyirlər. Onun ucuna dəmir tiyə salınır (farslar buna tiğe gavahın deyirlər)
GAPTLAMA
GAVALI

Digər lüğətlərdə