GAVİD

(Borçalı)
balıq növünün adı. – Gavid balıx qızıl balığınnan yöndü
GAVAR
GAY