GAY

(Şərur, Zəngilan)
gic, ağılsız
GAVİD
GAZAL

Digər lüğətlərdə