GAVSƏR

f. «Şahnamə» qəhrəmanlarından Firidunun camış başı şəklində gürzünün adı.

GAVSALƏ
GAVUR