GİCƏLMƏK₁

bax gicəllənmək.
…Əgər yer fırranır, bəs niyə bizim başımız gicəlmir? C.Məmmədquluzadə.
[Molla Nəsrəddin:] …Başım gicəlib hərlənirdi. A.Divanbəyoğlu.
[Zaman:] Xurşid xanım, bu yazığın [Turacın] belbağısını götürmüşsən, axtarmaqdan yazığın başı gicəlir. C.Cabbarlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİCƏLMƏK fırlanmaq — ağrımaq
GİCƏLMƏK₂
GİCƏLTMƏ₂

Digər lüğətlərdə