GİCİŞMƏK

f. Qaşınmaq, qaşınma duymaq, qaşıntı hiss etmək. Keçinin buynuzu gicişəndə başını çobanın çomağına sürtər. ( Ata. sözü ).
Ovcumun içi yaman gicişirdi. M.Hüseyn.
Bir sözlə [Nərminənin] əl-ayağı gicişir, sinəsi özünə aydın olmayan bir hissin təsiri ilə qalxıb-enirdi. B.Bayramov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİCİŞMƏK GİCİŞMƏK Həmidin əli gicişirdi.. (H.Abbaszadə); QARTDANMAQ (dan.) ..Mirzə qartdana-qartdana soyunub yatdı (Çəmənzəminli); AYIŞMAQ, GEYİŞMƏK, QAŞINMAQ
  • GİCİŞMƏK qaşınmaq — göynəmək
GİCİŞMƏ
GİCİTKƏN

Digər lüğətlərdə