GİLLƏNMƏ₂

Gillənmək2”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLLƏNMƏ diyirlənmə
GİLLƏMƏK₂
GİLLƏNMƏ₁

Digər lüğətlərdə