GONBULLUQ

is. Köklük, ətlilik, tosqunluq. Gonbulluğundan yeriyə bilmir.
GONBUL
GOP

Digər lüğətlərdə