HÖRMƏT GÖRMƏK

xoş, ehtiramla qarşılanmaq.

HÖKMÜ KEÇMƏK
HÖRMƏT QOYMAQ