HÜSN

Ərəbcə həsən sözü ilə qohumdur, “gözəl” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÜRMƏK
XAB

Значение слова в других словарях