HALVA ELƏYİB AĞZINA QOYMAQ

bir işi asanlaşdırmaq, hazır şəkildə təqdim etmək.

HALINI POZMAQ
HALVASINI ÇALMAQ