HAQQINDA

HAQQINDA [İbrahim bəy:] Bağışlayın, İsmayıl haqqında bir neçə söz demək istəyirəm (Ə.Vəliyev); BARƏSİNDƏ İkinci xahişim odur ki, baş aqronom Məcid Əlyarov barəsində yazdığım əmri təsdiq elə (M.Hüseyn); DAİR Bəlkə Tahirin ali təhsil almadığına dair deyilən sözlər nə məqsədlə isə uydurulmuş sadəcə bir bəhanə idi (M.Hüseyn); XÜSUSDA Qazı: Kitaba ondan ötrü baxıram ki, görək şəriət bu xüsusda nə buyurur (C.Məmmədquluzadə); QARŞI Şirmayının ürəyində nənəsinə qarşı zərrə qədər də şübhə oyanmırdı (M.Hüseyn).

HAQQ-HESAB
HAQLAMAQ

Digər lüğətlərdə