HARAM TİKƏ

düzgün və halal sayılmayan yollarla əldə edilmiş hər hansı bir şey.

HARAM QATMAQ
HARAY-HƏŞİR SALMAQ (QOPARMAQ)