HAVLAMA

Havlamaq”dan f.is. Təzədən bir köpəyin havlaması onu diksindirdi. S.Rüstəm.
HAVİ
HAVLAMAQ

Digər lüğətlərdə