HAVLAMAQ

f. Hav-hav etmək, hürmək.
O, gözləri qızmış halda irəli yeridi və qoca çoban iti səsinə oxşayan gur səsi ilə havlamağa başladı. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • HAVLAMAQ havlamaq bax hürmək
HAVLAMA
HAY

Digər lüğətlərdə