İADƏ

ə. 1) geri dönmə, qayıtma; qaytarma; 2) təkrar etmə.

XÜZU
İANƏ