İGİDƏR

qoçaq, qəhrəman, cəsur olan kişi.
İGİDƏLİ
İGİDXAN