İLAN

Qıvrılmaq feilindən əmələ gəlib. İlanın qıvrılması (yığılıb-açılması) onun mühüm əlamətlərindən biridir. Söz qıvrılan-yığılan-yılan-ilan ardıcıllığı üzrə inkişaf edib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İLAXIR
İLANBALIĞI

Значение слова в других словарях