İNTİLAH

intilah olmax:
(Qax)
doymaq. – Yaxşı intilah olmadın, bi xivə də yisənə
İNRİX’
İNTİVAX