İRÇAL

(Ağdam, Ağdaş, Ağsu, Bakı, Göyçay, Kürdəmir, Mingəçevir, Oğuz, Saatlı)
1. üzüm mürəbbəsi (Ağdam, Ağdaş, Ağsu, Bakı, Kürdəmir, Mingəçevir). – Bizdərdə ən çox irçal, bir də şor yi:llər (Kürdəmir)
2. tut mürəbbəsi (Ağdam, Ağdaş, Oğuz, Şəki). – Mən irçalı çox xoşduyram (Ağdaş); – İrçal şirin olur (Oğuz)
3. mürəbbə (Göyçay, Saatlı). – Bizzərdı mirabba diyən yoxdı, hamı irçal de:r (Saatlı)
İRBELƏ
İRDƏLƏMAX

Digər lüğətlərdə