İRƏM

Behişt, Cənnət (Əfsanəyə görə Şəddadın saldırdığı bağ).
İRANZƏR
İSMƏT

Digər lüğətlərdə