İSTİQBAL

1. İSTİQBAL At və kəcavə ilə istiqbala gedənlərdən başqa piyada gedənlər də var idi (M.S.Ordubadi); GÖRÜŞ Qətibə Atabəyin görüşünə həddindən artıq bir təxirlə gəldi (M.S.Ordubadi); QARŞILAMA.

2. istiqbal bax gələcək 1

İSTİBDAD
İSTİQLAL

Digər lüğətlərdə