KAĞIZ-QƏLƏM

is. Kağız və qələmdən ibarət yazı ləvazimatı; kağız və qələm.
[Sərvər Məşədi İbada:] Tez ol, bir kağızqələm götür! Ü.Hacıbəyov.
[Sara:] Əbdül əmi, bir az mənə kağız-qələm ver! C.Cabbarlı.
Vaxt olur götürüb kağız-qələmi; Qaçmaq istəyirəm Yer kürrəsindən. M.Araz.

KAĞIZ-KUĞUZ
KAĞIZBADAM

Digər lüğətlərdə