KAFİRCƏSİNƏ

zərf İnsafsızcasına, zalımcasına.
KAFİR
KAFİRLİK

Digər lüğətlərdə