KAHİL

ə. 1) tənbəl, ağırtərpənən, astagəl; 2) m. key.

KAH
KAHİN

Digər lüğətlərdə