KALIŞ

(Quba)
ayaqqabı. – Üzi günnən ulardi, alti pataş ulardi unun, kalışun
KALEXLAMAX
KALLADAR

Digər lüğətlərdə