KALEXLAMAX

(Meğri)
bir yerə yığmaq, toplamaq. – Bı daşi elə burdecə kalexlarsan
KALDİYAR
KALIŞ