KALADURAN

(Qazax)
buğaya gəlmə həddinə çatmış. – Bu camış düyəsi kaladurandı
KALABAYÇI
KALAFA