KARGƏR

f. 1) fəhlə, işçi; 2) əlindən iş gələn, bacarıqlı; 3) m. təsir edən, təsirli.

KARGƏH
KARGİR

Digər lüğətlərdə