KARVANSƏRAY

KARVANSƏRA(Y)

f. karvanın dayanıb gecələməsi üçün lazımi tikililəri olan yer.

KARVANSƏRA
KARZAR