KARXANƏ

f. 1) iş yeri; emalatxana; 2) daş və ya qum çıxarılan yer; əhəng və s. hazırlanan yer.

KARGÜZAR
KARİ