KEÇİLƏRİ SUDAN KEÇİRTMƏK

bir bəlanın içindən qəzasız, itkisiz qurtulmaq.

KEÇİLƏRİ GƏLMƏK
KEÇİNİ BOSTANA BURAXMAQ