KIDNAP

v (-pp-) oğurlamaq (uşaq, adam); Two businessmen have been kidnapped by terrorists Terroristlər iki iş adamını oğurlayıblar

KID
KIDNEY