KID

kid1

n 1. uşaq; How are your wife and kids? Arvadın və uşaqların / Arvadınız və uşaqlarınız necədir?; 2. oğlaq; çəpiş; 3. layka (yumşaq dəri növü)

kid2

adj amer. balaca, kiçik; his ~ sister / brother onun balaca bacısı / qardaşı

kid3

v I aldatmaq, kələk / hiylə gəlmək, sataşmaq; to ~ smb. bir kəsi aldatmaq; He kidded his mother that he was ill O, anasını aldatdı ki, o, xəstədir

KICK
KIDNAP