KİLİDLƏMƏ


1.Kilidləmək”dən f.is.
2. bax qıfılbənd 2-ci mənada.
[Muzdur] saz çalmasa da, çalğı tanıyan, havacatdan, gözəlləmədən, kilidləmədən, deyişmədən başı çıxan bir oğlandı. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİLİDLƏMƏ qıfıllama — bağlama
KİLİD
KİLİDLƏMƏK

Digər lüğətlərdə