KOKS

[ alm. ] Hava daxil olmadan közərdilmə yolu ilə daş kömürdən, torfdan və s.-dən alınan bərk yanacaq növü.
KOKOS
KOKSLAMA

Digər lüğətlərdə