KRÉDO

is. [ lat. ] Məslək, əqidə.
KREDİTÓR
KREKİ́NQ

Digər lüğətlərdə