KREDİTÓR

[ lat. ] Kredit verən şəxs və ya idarə.
KRÉDİT
KRÉDO

Digər lüğətlərdə