LÜLƏKABABLIQ

is. Lüləkabab üçün yarayan, lüləkabab üçün ayrılan. Lüləkabablıq ət.
LÜLƏKABAB
LÜLƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə